35019840 -051

دادگستری کل استان خراسان رضوی

کانون وکلا کشور

مجتمع شوراهای حل اختلاف مشهد

شعب دفاتر قضائی مشهد

در ادامه لیستی از مشخصات کانون های وکلای کشور را ارائه خواهیم داد

دادگاه و دادسرای انقلاب

نام ناحیه : دادگاه های انقلاب ( دادسرای انقلاب )

امور سرپرستی (صغار و محجورین)

نام ناحیه : دادسرای ناحیه ۵ ( سرپرستی )

مجتمع امام خمینی

نام ناحیه : شعب حقوقی دادگاهها-شعب کیفری در دادگاهها

مجتمع ثامن

نام ناحیه : مجتمع دادگاه های شماره ۶-دادسرای ناحیه ۳

مجتمع شهید بهشتی

نام ناحیه : دادسرای ناحیه ۴

مجتمع شهید کامیاب

نام ناحیه : دادسرای ناحیه ۶

مجتمع زمین و مسکن

نام ناحیه : دادسرای ناحیه ۷ ( ویژه فضای مجازی و شهرسازی )

مجتمع ولایت

نام ناحیه : دادگستری کل استان

دادسرای عمومی و انقلاب

نام ناحیه : دادسرای ناحیه ۲

مجتمع شهید مطهری

نام ناحیه : دادگاه های خانواده

اجرای احکام کیفری – دادسرای ناحیه ۱۰

نام ناحیه : سجل کیفری ( صدور گواهی عدم سوء پیشینه )

دبیرخانه استان

مجتمع عدالت

نام ناحیه : –

مشاوره با وکیل

آتش پیشه هستم، در خدمتم!