تهیه مدارک لازم برای درخواست نفقه فرزند برای اقدام نسبت به آن در دادگاه‌ها، موضوعی بسیار مهم است، علاوه‌برآن، در چنین پرونده‌هایی، همواره وکیل طلاق در مشهد، می‌تواند نقش بسیار مهم، کلیدی و ضروری داشته باشد. او به‌عنوان مشاور حقوقی، راهکارهای دریافت منطقی‌تر، سریع‌تر و بهتر نفقه را در اختیار طرف دادخواست قرار داده و حتی می‌تواند در نقطه مقابل، به نفقه دهنده نیز کمک کند. ورای این موارد، در پرونده‌ها و دعاوی خانوادگی، موضوع نفقه بسیار حائز اهمیت است و در موارد مهم و پیچیده، وکیل می‌تواند حلال مشکلات باشد.

در مورد درخواست نفقه فرزند، وکیل طلاق مسئولیت مشاوره و راهنمایی والدین را بر عهده دارد. او باید به دقت شرایط مالی و زندگی هر یک از والدین و نیازهای مالی و معیشتی فرزندان را بررسی کند. وکیل باید اطمینان حاصل کند که حقوق نفقه فرزندان در اندازه کافی و مناسب تعیین گردیده تا از نیازهای مالی و زندگی روزمره آنان حمایت مادی شود.

هر آنچه باید از قانون نفقه فرزند بدانید

نفقه فرزندان

قانون نفقه فرزند به مجموعه قوانین و مقرراتی اطلاق می‌شود که مسئولیت مالی والدین نسبت به تامین مخارج زندگی فرزندان خود را تعیین می‌کند. طبق این قوانین، والدین موظف هستند تا نیازهای اساسی فرزندانشان مانند غذا، پوشاک، مسکن، آموزش‌وپرورش و مراقبت‌های بهداشتی را تامین کنند. نفقه فرزند شامل هزینه‌های جاری زندگی و هزینه‌های خاص مانند هزینه‌های درمانی و آموزشی می‌شود.

در صورت جدایی یا طلاق والدین، قانون تکلیف مشخصی برای پرداخت نفقه توسط یکی یا هر دوی والدین، بسته به شرایط و توانایی‌های مالی آنها، تعیین می‌کند. هدف از این قانون حمایت از حقوق و رفاه فرزندان و تضمین این است که طلاق یا جدایی والدین بر توانایی آنها در تامین نیازهای اساسی فرزندانشان تاثیر منفی نگذارد. در بسیاری از کشورها، قوانین دقیق و مشخصی برای محاسبه میزان نفقه وجود دارد و در صورت عدم پرداخت نفقه، والدین می‌توانند از طریق دادگاه‌ها تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

مدارک مورد نیاز برای درخواست نفقه فرزند

مدارک لازم برای درخواست نفقه فرزند

نقش وکیل خانواده در مشهد در درخواست نفقه فرزند می‌تواند بسیار حیاتی و تأثیرگذار باشد. وکیل طلاق به‌عنوان نماینده حقوقی و حل اختلاف میان طرفین در امور مربوط به طلاق، از جمله درخواست‌ نفقه فرزند، نقش مهمی دارد.

مدارک مورد نیاز برای درخواست نفقه عبارت‌اند از:

1.   اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مادر یا قیم فرزند: برای تایید هویت مادر یا قیم فرزند که درخواست نفقه را مطرح می‌کند.

2.   اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی فرزند: جهت اثبات هویت فرزند که نفقه برایشان درخواست می‌شود.

3.   برگه اظهارنامه درخواست نفقه: حاوی اطلاعات مربوط به نفقه درخواستی از جمله میزان و شرایط پرداخت.

4.   دادخواست پرداخت نفقه: این دادخواست برای اعمال قانون‌های مرتبط با پرداخت نفقه تقدیم می‌شود.

5.   مدارک و مستندات مربوط به وضعیت تمکن مالی پدر: برای اثبات قابلیت پرداخت نفقه توسط پدر، ارائه مدارک مالی و تمکن آن لازم است.

6.   حکم حضانت فرزند (در صورت وجود): در صورت وجود حکم حضانت، اثبات می‌کند که فرزند در مراقبت فرد درخواست‌کننده نفقه است.

7.   سایر مدارک و مستندات حسب مورد: هر گونه مدرک یا مستندات دیگری که ممکن است برای اثبات موارد مورد نیاز برای درخواست نفقه لازم باشند.

از جمله مهمترین و کلیدی‌ترین مدارکی است که باید فراهم گردد.

مطالبه نفقه فرزند توسط مادر

درصورتی‌که مادری بخواهد برای فرزند خود نفقه‌ای را از پدر مطالبه کند، باید به مراجع قضایی مراجعه نموده و اقدام به تنظیم دادخواست کند. در این دادخواست مطالبه نفقه فرزند توسط مادر، مادر باید تمامی مدارک و شواهدی که نشان‌دهنده وظیفه پدر در پرداخت نفقه است را ارائه دهد.

این مدارک در مطالبه نفقه فرزند از طرف مادر ممکن است شامل شناسنامه فرزند، سند ازدواج والدین، و مستندات مربوط به وضعیت مالی پدر باشد. همچنین، مادر باید درخواست خود را به‌صورت دقیق و مفصل توضیح دهد و بیان کند که چرا پدر در پرداخت نفقه کوتاهی کرده است. پس از تقدیم دادخواست، مراجع قضایی پرونده را بررسی کرده و در صورت احراز حقانیت مادر، حکم به پرداخت نفقه از سوی پدر خواهند داد. این فرایند می‌تواند شامل جلسات دادرسی و استماع به شهادت‌های طرفین باشد.

مادر یا قیم فرزند می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و ارائه مدارک لازم، دادخواست مطالبه نفقه فرزند را مطرح کند. دادگاه با بررسی مدارک و شرایط، در صورت احراز شرایط قانونی، پدر یا جد پدری را به پرداخت نفقه فرزند محکوم می‌کند. میزان نفقه فرزند باتوجه‌به سن، شرایط زندگی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سایر معیارهای قانونی توسط دادگاه تعیین می‌شود.

شرایط مطالبه نفقه فرزند

بررسی دقیق شرایط مطالبه نفقه فرزند از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا نفقه حقی قانونی است که برای تأمین معاش و نیازهای ضروری فرزند تعیین شده است. این امر نیازمند درک کاملی از قوانین مرتبط و مستندات موجود است تا اطمینان حاصل شود که حقوق فرزند به‌درستی تأمین می‌گردد. شرایط مالی و توانایی پدر برای پرداخت نفقه، سن فرزند، و نیازهای خاص او به طور مثال در زمینه تحصیل و سلامت، از جمله عواملی هستند که باید به‌دقت بررسی شوند.

علاوه بر این، تغییرات زندگی مانند ازدواج مجدد، تغییر شغل، یا تغییر در شرایط سلامتی پدر می‌توانند بر توانایی او در پرداخت نفقه تأثیر بگذارند؛ بنابراین، ارزیابی دقیق این شرایط در هر مرحله از فرآیند قضایی ضروری است تا اطمینان حاصل شود که فرزند از حمایت مالی مناسب برخوردار می‌شود و درعین‌حال عدالت برای هر دو والد رعایت می‌گردد.

شرایط مطالبه نفقه فرزند به شرح زیر است:

1. فرزند تحت حضانت باشد:

فرزند صغیر یا رشید وغیررشید باشد.

حضانت فرزند با مادر یا شخص ثالثی باشد که به حکم دادگاه یا قانون متصدی حضانت شده است.

2. پدر یا جد پدری از پرداخت نفقه امتناع کند:

پدر توانایی مالی پرداخت نفقه را داشته باشد؛ ولی از پرداخت آن امتناع کند.

پدر فوت شده باشد و جد پدری زنده باشد و تمکین به پرداخت نفقه نکند.

3. فرزند به لحاظ مالی مستقل نباشد:

فرزند توانایی مالی برای تامین نیازهای خود را نداشته باشد.

فرزند شغل یا حرفه‌ای داشته باشد ولی درآمد آن کفاف مخارج زندگی او را ندهد.

شرایط پرداخت نفقه فرزند

شرایط پرداخت نفقه برای فرزندان به‌طورکلی به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود: شخص پرداخت‌کننده و فرزند که باید در مورد آن موارد مختلفی بررسی گردد. به طبع در این گونه پرونده ها، فراهم آوردن مدارک هویتی موضوع کلیدی و مهم است.

الف) شخص پرداخت‌کننده:

1. پدر: اصلی‌ترین شخص پرداخت‌کننده نفقه برای فرزندان است. اگر پدر نتواند نفقه را پرداخت کند، مسئولیت پرداخت نفقه به شخصی دیگر می‌رسد.

2. جد پدری: اگر پدر فرزند قادر به پرداخت نفقه نباشد یا در صورت فوت او، جد پدری مسئول پرداخت نفقه می‌شود.

3. مادر: در صورتی که هیچ پدری یا جد پدری موجود نباشد یا آنها از نظر مالی قادر به پرداخت نفقه نباشند، مادر مسئول پرداخت نفقه فرزند خواهد بود.

ب) فرزند:

1. صغیر: فرزندان زیر 18 سال به‌عنوان فرزندان صغیر شناخته می‌شوند و حقوق نفقه برای آنها وجود دارد.

2. رشید: فرزندان بالغ به موجب قانون می‌توانند به حقوق نفقه دسترسی داشته باشند تا زمانی که مشاغل شخصی خود را بنا کنند و قادر به تأمین هزینه‌های خود شوند.

ج) سایر شرایط:

1. تمکن مالی شخص پرداخت‌کننده: مهم است که شخص پرداخت‌کننده توانایی مالی لازم برای پرداخت نفقه را داشته باشد.

2. اثبات نیازمندی فرزند: فرزند باید نیازمندی‌های خود را اثبات کند تا بتواند از نفقه بهره‌مند شود.

موارد نفقه:

1. خوراک

2. پوشاک

3. مسکن

4. اثاث البیت

5. هزینه‌های درمانی

6. هزینه‌های تحصیلی

مراحل مطالبه نفقه فرزند از پدر

ضرورت طی تمام مراحل مطالبه نفقه فرزند از پدر از جانب مادر یا قیم فرزند بسیار کلیدی است. این مراحل شامل مراجعه به دادگاه خانواده، تنظیم دادخواست، رسیدگی به پرونده، صدور رأی و اجرای رأی می‌شود. این مراحل به‌منظور تأمین نیازهای اساسی فرزند و حفظ حقوق او در زمینه نفقه انجام می‌شود. با طی‌کردن این مراحل، اطمینان حاصل می‌شود که پدر موظف به پرداخت نفقه فرزند خود به‌صورت قانونی و مطابق با تصمیم دادگاه می‌شود. در صورت عدم انجام این مراحل و تأمین نفقه فرزند، ممکن است حقوق او به‌شدت تضعیف شود و مادر یا قیم فرزند ممکن است مشکلات مالی و اجتماعی را تجربه کنند. به‌علاوه، انجام این مراحل باعث تقویت قانون و حفظ عدالت اجتماعی می‌شود، زیرا هدف اصلی آن حفظ منافع و حقوق فرزندان است.

1. مراجعه به دادگاه خانواده

مراجعه به دادگاه خانواده اولین مرحله در فرآیند مطالبه نفقه فرزند از پدر است. در این مرحله، والد یا نگهدارنده فرزند به دادگاه محل سکونت فرزند مراجعه می‌کند و خواسته‌ی خود را برای تعیین و پرداخت نفقه ارائه می‌دهد. دادگاه خانواده با بررسی مستندات و شواهد ارائه شده توسط طرفین، تصمیمی در خصوص میزان و شرایط پرداخت نفقه می‌گیرد. این تصمیم بر اساس معیارهای قانونی و شرایط مالی و زندگی هر یک از طرفین اتخاذ می‌شود. اگر طرفی از تصمیم دادگاه ناراضی باشد، می‌تواند اعتراض خود را به دیگر مراحل قضایی اعم از تجدیدنظر کند.

2. تنظیم دادخواست

در مرحله دوم، یعنی تنظیم دادخواست، والد یا نگهدارنده فرزند باید دادخواست مطالبه نفقه فرزند را به‌صورت کتبی تهیه و تنظیم کند. این دادخواست باید شامل مشخصات کامل فرزند، پدر، و مادر باشد، همچنین میزان نفقه درخواستی باید به‌دقت در دادخواست ذکر شود. همچنین، باید مدارک مورد نیاز از جمله اسناد شناسایی فرزند و والدین، اسناد مالی و دیگر مستندات مرتبط را نیز به همراه دادخواست به دادگاه ارائه کنید. این مدارک اساسی برای بررسی درخواست و تصمیم‌گیری دادگاه در خصوص مطالبه نفقه از طرف پدر استفاده می‌شود.

3. رسیدگی به پرونده

پس از ثبت دادخواست مطالبه نفقه، پرونده به شعبه مربوطه دادگاه ارجاع می‌شود. سپس دادگاه زمان رسیدگی به پرونده را تعیین می‌کند و اطلاعات لازم را به طرفین اعلام می‌کند. طرفین دعوا، یعنی مادر یا قیم فرزند و پدر، برای حضور در جلسه رسیدگی به دادگاه دعوت می‌شوند. در این جلسه، شواهد و ادلة مورد ارائه طرفین بررسی شده و دادگاه به تصمیمی در خصوص مطالبه نفقه پرداختی تصمیم می‌گیرد. این تصمیم می‌تواند شامل میزان و شرایط پرداخت نفقه، و همچنین هرگونه تغییرات و اصلاحات لازم در آینده باشد.

4. برگزاری جلسه رسیدگی

در جلسه رسیدگی به پرونده، مادر یا قیم فرزند و پدر باید در حضور قاضی و سایر طرفین حاضر شوند. در این جلسه، هر یک از طرفین فرصت دارند تا توضیحات و دلایل خود را در مورد مطالبه نفقه ارائه دهند. قاضی نیز به‌دقت به مدارک و مستنداتی که ارائه شده است و همچنین به اظهارات طرفین توجه می‌کند. او با بررسی مستندات و شنیدن دلایل طرفین، به تصمیمی در خصوص میزان و شرایط پرداخت نفقه می‌رسد که باید با معیارهای قانونی و شرایط ویژه‌ی هر پرونده سازگار باشد.

5. صدور رأی

پس از بررسی دقیق مدارک و اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی مطالبه نفقه فرزند، قاضی مسئول برای پرونده، رای خود را صادر می‌کند. در این رای، میزان نفقه فرزند و نحوه پرداخت آن توسط پدر به‌دقت مشخص می‌شود. این تصمیم بر اساس تحلیل قانونی و شرایط ویژه‌ی پرونده، از جمله وضعیت مالی و زندگی طرفین، اتخاذ می‌شود. رای دادگاه باید شفاف و معقول باشد و به‌منظور حفظ حقوق فرزند و تأمین نیازهای او درست و منصفانه صادر می‌گردد.

6. اجرای رأی

و در همین جریان، بعد از صدور رای توسط دادگاه، پدر به طبق حکم دادگاه موظف است که نفقه فرزند را پرداخت کند. این شامل میزان و شرایط دقیقی است که در رای مشخص شده است. درصورتی‌که پدر از پرداخت نفقه امتناع کند یا به هر دلیل دیگری اقدام به پرداخت ننماید، مادر یا قیم فرزند می‌توانند از طریق مراجع قضایی اقدام به وصول نفقه کنند. این اقدامات ممکن است شامل اجرای اجباری رای توسط مقامات قضایی و اجرای اقدامات حقوقی برای تامین نفقه مورد نیاز فرزند باشد. این اقدامات با هدف حفظ منافع و نیازهای اساسی فرزند صورت می‌گیرند و در صورت لزوم، با استفاده از قوانین و مقررات مربوطه انجام می‌شوند.

نحوه تعیین میزان نفقه فرزند

در این روند، عواملی مانند خوراک، پوشاک، مسکن، هزینه‌های درمانی، هزینه‌های تحصیلی و سایر نیازهای اساسی فرزندان مورد بررسی قرار می‌گیرد. میزان نفقه باید به‌گونه‌ای تعیین شود که از یک سو، نیازهای اساسی فرزندان تأمین شود و از سوی دیگر، توانایی مالی شخص پرداخت‌کننده را به حداکثر برساند. برای تعیین میزان نفقه، ممکن است مراجع مربوطه از حقوقی متخصص یا استانداردهای قانونی استفاده کنند که بر اساس آن، میزان نفقه محاسبه می‌شود.

این میزان معمولاً به صورتی تعیین می‌شود که زندگی اساسی فرزندان تضمین شود و بتوانند به شرایط معقولی برای رشد و توسعه شخصی خود دست یابند.

کارشناسی

در فرایند تعیین میزان نفقه فرزند، دادگاه به‌عنوان مرجع قانونی، می‌تواند موضوع را به کارشناسان مربوطه ارجاع دهد. این کارشناسان متخصص معمولاً از زمینه‌های حقوقی و اقتصادی بهره می‌برند و به دادگاه در تصمیم‌گیری کمک می‌کنند. در این فرایند، شرایط زندگی فرزندان از جمله نیازهای روزمره آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. این شرایط شامل مواردی مانند خوراک، پوشاک، مسکن، هزینه‌های درمانی و تحصیلی، و سایر نیازهای اساسی می‌شود.

همچنین، توانایی مالی والدین نیز بررسی می‌شود تا بتوان میزان نفقه را به نحو متعارف و عادلانه تعیین کرد. این ارزیابی شامل بررسی درآمد، دارایی‌ها، هزینه‌های ثابت و سایر عوامل مالی مرتبط با والدین است.

با توجه به این موارد، هزینه‌های متعارف زندگی فرزندان به دقت تعیین می‌شود. این هزینه‌ها بر اساس استانداردها و نیازهای معمول در جامعه، به‌گونه‌ای محاسبه می‌شود که زندگی اساسی و معقول فرزندان تضمین شود و بتوانند به شرایط معقولی برای رشد و توسعه خود دست یابند.

ملاک‌های تعیین میزان نفقه

ملاک‌های تعیین میزان نفقه برای فرزندان بر اساس چندین عامل متنوع ارزیابی می‌شود.

1. سن فرزند: نیازها و هزینه‌های مربوط به فرزندان بستگی به سن آنها دارد. برای مثال، فرزندان جوان نیاز به پرداخت نفقه برای تحصیل، سرگرمی، و سایر نیازهای متناسب با سن خود دارند.

2. وضعیت سلامتی فرزند: نیازهای پزشکی و درمانی فرزندان می‌تواند بستگی به وضعیت سلامتی آنها داشته باشد، که ممکن است هزینه‌های اضافی را به همراه داشته باشد.

3. وضعیت تحصیلی فرزند: هزینه‌های مرتبط با تحصیل فرزندان شامل شهریه، کتب و لوازم تحصیلی و سایر هزینه‌های مرتبط با تحصیل آنها می‌باشد که باید مد نظر قرار گیرد.

4. شغل و درآمد والدین: توانایی مالی والدین برای پرداخت نفقه نیز بر اساس شغل و درآمد آنها محاسبه می‌شود. درآمد پایدار و کافی والدین به فراهم کردن نیازهای مالی فرزندان کمک می‌کند.

5. محل زندگی فرزند: هزینه‌های زندگی در محل سکونت فرزند، از جمله هزینه‌های مسکن، خوراک، پوشاک و سایر نیازهای روزمره را تعیین می‌کند.

6. شان و منزلت فرزند: برخی از فرزندان ممکن است به دلیل شرایط خاص شان، نیازهای اضافی داشته باشند که باید مد نظر قرار گیرد.

ضمانت اجرای پرداخت نفقه

ضمانت اجرای پرداخت نفقه می‌تواند از طریق اقدامات مختلفی انجام شود. یکی از روش‌های رایج، توقیف اموال است. در این روش، دادگاه می‌تواند به توقیف اموال و دارایی‌های والدین پرداخت نفقه بپردازد. این اقدام می‌تواند شامل توقیف حساب‌های بانکی، اموال ثابت مانند خودرو یا ملک، یا سایر دارایی‌های قابل‌توجه دیگر باشد.

در برخی موارد، دادگاه ممکن است به حبس والدین نیز اقدام کند. این بدان معناست که در صورت عدم پرداخت نفقه، والدین ممکن است به حبس محکوم شوند. این اقدام معمولاً به‌عنوان آخرین راه‌حل مورد استفاده قرار می‌گیرد و در شرایط خاص و در صورتی که سایر راهکارها بی‌نتیجه مانده باشند، اعمال می‌شود.

همچنین، دادگاه می‌تواند به والدین جریمه نقدی تعیین کند که در صورت عدم پرداخت نفقه، متحمل آن شوند. این جریمه می‌تواند به‌عنوان انگیزه‌ای برای والدین برای پرداخت نفقه عمل کند و از عدم پرداخت نفقه جلوگیری کند.

مراجع صالح برای مطالبه نفقه

از سوی دیگر، مراجع صالح برای مطالبه نفقه معمولاً دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف هستند؛ دادگاه خانواده به‌عنوان یک مرجع قانونی و رسمی برای حل اختلافات مربوط به نفقه شناخته می‌شود. در اینجا، طرفین می‌توانند درخواست خود را ثبت کرده و دادگاه مسئولیت بررسی ادعاها و صدور حکم در مورد مبلغ نفقه و روش‌های اجرایی آن را بر عهده دارد.

همچنین، در برخی کشورها، شورای حل اختلاف نیز به‌عنوان یک مرجع غیردولتی برای حل اختلافات مربوط به نفقه در نظر گرفته می‌شود. این مراکز عموماً به شکلی غیررسمی و مطابق توافق طرفین، به حل اختلافات و تعیین میزان نفقه می‌پردازند.

انتخاب مرجع مناسب برای مطالبه نفقه باید با توجه به شرایط و وضعیت خاص موضوع و البته قوانین و مقررات مربوطه انجام شود.

نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند

برای تهیه یک نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند در قالب حقوقی معتبر، باید اطلاعات زیر در دادخواست گنجانده شود:

مرجع رسیدگی‌کننده: (نام دادگاه مربوطه)

شماره پرونده: (شماره پرونده)

شاکی: (نام کامل شاکی) با شماره ملی (شماره ملی)

آدرس: (آدرس کامل)

خوانده: (نام کامل خوانده) با شماره ملی (شماره ملی)

آدرس: (آدرس کامل)

موضوع: دادخواست مطالبه نفقه فرزند

توضیحات:

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند که اینجانب (نام شاکی) به‌عنوان (نسبت مثلاً مادر/پدر) فرزند آقا/خانم (نام فرزند) که تحت سرپرستی من قرار دارد، به دلیل عدم پرداخت نفقه توسط (نام خوانده) که وظیفه قانونی او است، از تاریخ (آخرین تاریخ پرداخت نفقه) تاکنون، متاسفانه نفقه‌ای دریافت نشده است. مطابق با ماده (مربوط به نفقه فرزند در قانون مدنی کشور)، خواهان دریافت مبلغ (میزان نفقه موردنظر) به‌صورت ماهانه برای تأمین هزینه‌های زندگی، تحصیلی و پزشکی فرزندم هستم.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم جهت اجرای عدالت و تأمین نفقه فرزندم از طریق مراجع قضایی صورت پذیرفته و به حقوق قانونی فرزندم رسیدگی شود.

دلایل و مستندات:

گواهی تولد فرزند

مدارک ثبتی آخرین وضعیت تأهل طرفین

فیش‌های حقوقی یا مستندات مالی دال بر عدم توانایی شاکی در تأمین هزینه‌های فرزند

گزارش پزشکی فرزند در صورت وجود

امضا:

(امضای شاکی)

تاریخ:

(تاریخ امروز)

نقش وکیل در رویه مطالبه نفقه فرزند

در رویه مطالبه نفقه فرزند، وکیل نقش کلیدی و بسیار مهمی ایفا می‌کند. وکیل مسئول تهیه و تنظیم دادخواست‌ها، مدارک و ادله‌ای است که لازم است تا نیازهای مالی فرزند و توانایی والدین برای پرداخت نفقه به اثبات برسد. این متخصص حقوقی همچنین در جلسات دادگاه حضور فعال دارد و از حقوق و منافع فرزند دفاع می‌کند، به‌ویژه در مواردی که ممکن است والدین در توافق بر سر میزان نفقه یا پرداخت آن اختلاف داشته باشند.

وکیل همچنین می‌تواند به‌عنوان میانجی عمل کرده و به طرفین کمک کند تا به توافقی معقول و عادلانه دست یابند. به‌علاوه، وکیل می‌تواند در فرآیند تجدیدنظر از حکم دادگاه نیز نمایندگی کند، اطمینان حاصل کند که تمام جنبه‌های قانونی رعایت شده و منافع فرزند به‌خوبی حفظ شود. در مجموع، وکیل به‌عنوان حامی حقوقی فرزند عمل می‌کند و اطمینان می‌دهد که نفقه به نحوی منصفانه و مطابق با قوانین تعیین و پرداخت شود.