مطالبه وجه سفته چیست؟ مطالبه وجه سفته یکی از اقدامات حقوقی است که به‌منظور دریافت وجه مندرج در سفته از بدهکار صورت می‌گیرد. وکیل مشهد می‌تواند بهترین راهنما برای کسب نتیجه در این پرونده باشد، زیرا این فرآیند شامل جمع‌آوری و ارائه مدارک مربوط به سفته، تنظیم و ثبت دادخواست در دادگاه صالح و حضور در جلسات دادگاه برای دفاع از حقانیت خود می‌باشد.

در این مسیر نخست لازم است که با نحوه به‌اجراگذاشتن سفته آشنا باشید، دارنده سفته باید بتواند اثبات کند که سفته به‌صورت قانونی صادر شده و مبلغ مورد مطالبه در تاریخ سررسید آن پرداخت نشده است. 

در این‌گونه دعاوی حقوقی، پس از صدور رای به نفع دارنده سفته، مراحل اجرایی برای وصول وجه آغاز می‌شود که ممکن است شامل توقیف اموال بدهکار و پیگیری‌های اجرایی باشد. حضور وکیل در این مراحل می‌تواند به تسریع و تسهیل فرآیند کمک کرده و شانس موفقیت را افزایش دهد. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که مطالبه وجه سفته چیست؟

تصویر مطالبه وجه سفته چیست

همه چیز در مورد مطالبه وجه سفته

مطالبه وجه سفته چیست؟ مطالبه وجه سفته اقدامی قانونی است که طرف دارنده سفته (محال له) می‌تواند برای دریافت مبلغ مشخص شده در سفته از شخص صادرکننده آن (محال علیه) انجام دهد. سفته، نوعی ابزار پرداختی است که به‌عنوان تضمین در معاملات تجاری یا قراردادهای شخصی به کار می‌رود.

درصورتی‌که محال علیه در تاریخ سررسید نتواند یا از پرداخت مبلغ مندرج در سفته خودداری کند، محال له می‌تواند از طریق مراجع قضایی اقدام به مطالبه وجه نماید. این فرآیند شامل تقدیم دادخواست به دادگاه و طی‌کردن مراحل قانونی برای احقاق حق است. دادگاه پس از بررسی اسناد و مدارک مربوطه و شنیدن دفاعیات طرفین، در صورت احراز حقانیت محال له، حکم به پرداخت وجه سفته توسط محال علیه صادر خواهد کرد. در ادامه نحوه طرح دعوا و شکایت مطالبه سفته را بررسی می‌کنیم.

نحوه طرح دعوا و شکایت مطالبه سفته

برای طرح دعوا و شکایت مطالبه سفته و همچنین سریع‌ترین راه وصول سفته در کشورمان، لازم است که یک سری مراحل را طی کنید. نحوه طرح دعوا و شکایت مطالبه سفته به صورت زیر است:

1. تهیه مدارک: ابتدا باید تمامی مدارک مرتبط با سفته را جمع‌آوری کنید. این مدارک شامل خود سفته، هرگونه قرارداد مرتبط، اسناد و مدارکی که نشان‌دهنده تعهد طرف مقابل برای پرداخت بدهی است، می‌شود.

2. تنظیم دادخواست: دادخواست باید توسط شما یا وکیل تان تنظیم شود. در این دادخواست باید جزئیات کاملی از مطالبه، مبلغ سفته، تاریخ سررسید، و هرگونه جزئیات دیگری که برای اثبات مطالبه شما مفید است ذکر شود.

3. ارسال دادخواست به دادگاه: پس از تنظیم دادخواست، باید آن را در دادگاه صالح (معمولاً دادگاه حقوقی که بر اساس محل اقامت خوانده تعیین می‌شود) ارسال کنید.

4. پیگیری دادگاه: پس از ارسال دادخواست، دادگاه تاریخ جلسه رسیدگی را مشخص می‌کند. شما باید در جلسات دادگاه حاضر شوید و ممکن است نیاز به ارائه شهادت، مستندات و دفاعیات اضافی داشته باشید.

5. رای دادگاه و اجرای حکم: اگر دادگاه به نفع شما رای دهد، حکم صادره باید به‌وسیله اداره اجرای اسناد رسمی اجرا شود. این مرحله شامل مراحل اجرایی برای وصول مطالبات می‌شود.

درصورتی‌که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید یا این فرآیند برایتان پیچیده به نظر می‌رسد، توصیه می‌شود که از یک وکیل مجرب مشورت بگیرید تا در تمام مراحل قانونی به شما کمک کند و منافع شما را تامین نماید.

تصویر مطالبه وجه سفته چیست

شرایط دریافت وجه سفته

درصورتی‌که قصد دریافت وجه سفته را دارید، لازم است که به یک سری نکات به‌عنوان پیش‌زمینه و پیش‌نیاز دقت کنید. شرایط دریافت وجه سفته به صورت زیر است:

1. کامل بودن سفته:

 • سفته باید دارای امضا یا مهر صادرکننده باشد.
 • نام و نام خانوادگی صادرکننده در سفته قید شده باشد.
 • تاریخ صدور سفته درج شده باشد.
 • مبلغ پرداختی به عدد و حروف نوشته شده باشد.
 • نام و نام خانوادگی گیرنده وجه یا عبارت “دروجه‌حامل” درج شده باشد.
 • تاریخ سررسید پرداخت وجه مشخص شده باشد.

2. واخواست سفته:

 • اگر سفته عندالمطالبه باشد، دارنده سفته باید حداکثر تا یک سال از تاریخ صدور آن را واخواست کند.
 • درصورتی‌که تاریخ سررسید در سفته قید شده باشد، دارنده سفته باید در تاریخ مقرر آن را واخواست کند.
 • واخواست سفته باید در دفترخانه اسناد رسمی یا به‌وسیله اظهارنامه به صادرکننده ابلاغ شود.

3. ارائه سفته به مرجع قضایی:

 • در صورت عدم پرداخت وجه سفته در زمان مقرر، دارنده سفته می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه کند.
 • دادگاه پس از رسیدگی به دعوا، صادرکننده سفته را به پرداخت وجه سفته و خسارات دیرکرد محکوم می‌کند.
 • دارنده سفته باید اصل سفته را به دادگاه ارائه دهد.
 • درصورتی‌که سفته مفقود شده باشد، دارنده سفته می‌تواند با اعلام فقدان آن به مراجع قضایی، از طریق آگهی در روزنامه و سایر طرق قانونی نسبت به اخذ گواهی عدم پرداخت وجه سفته اقدام کند و با ارائه گواهی مذکور به دادگاه، وجه سفته را مطالبه کند.
 • صادرکننده سفته می‌تواند با ارائه دلایل موجه به دادگاه از پرداخت وجه سفته امتناع کند.

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته و خسارت تأخیر تأدیه

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته به همراه خسارت تأخیر تأدیه می‌تواند به‌صورت مذکور تنظیم شود:

 • مرجع رسیدگی: دادگاه عمومی حقوقی (نام شهر)
 • موضوع: دادخواست مطالبه وجه سفته و خسارت تأخیر تأدیه
 • خواهان: (نام خواهان)، نشانی: (آدرس کامل)، کد ملی: (شماره کد ملی)
 • خوانده: (نام خوانده)، نشانی: (آدرس کامل)، کد ملی: (شماره کد ملی)
 • وکیل یا نماینده قانونی خواهان (در صورت وجود): (نام و نشانی وکیل یا نماینده)
 • دلایل و منضمات دادخواست:
 • اصل سفته مورد نظر به شماره (شماره سفته) و تاریخ (تاریخ صدور)
 • گواهی عدم پرداخت صادره از بانک
 • سایر مستندات (اگر وجود دارد)

شرح دادخواست:

اینجانب (نام خواهان)، به استناد سفته به شماره (شماره سفته) که به تاریخ (تاریخ صدور) به مبلغ (مبلغ سفته) به نفع اینجانب صادر و در تاریخ (تاریخ سررسید) سررسید گردیده، متاسفانه توسط خوانده (نام خوانده) پرداخت نگردیده است. باتوجه‌به عدم پرداخت به‌موقع وجه سفته توسط خوانده و باتوجه‌به قانون تجارت و قوانین مربوطه، خواهان وصول مبلغ سفته به‌اضافه خسارت تأخیر تأدیه مطابق با نرخ مصوب بانک مرکزی از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت کامل هستم.

خواسته‌ها:

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ اصلی سفته به میزان (مبلغ سفته)

محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت کامل

محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های دادرسی از جمله هزینه خدمات قضایی و وکالت

امضا: (نام خواهان)

تاریخ: (تاریخ تنظیم دادخواست)

در ادامه مراحل وصول سفته را بررسی می‌کنیم.

مراحل وصول سفته

مراحل وصول سفته شامل چندین بخش کلیدی است که باید به ترتیب و با دقت انجام شوند. ابتدا، تاریخ صدور سفته را بررسی کنید تا مطمئن شوید که سفته در بازه زمانی قانونی قرار دارد. پس از رسیدن موعد سررسید، در اولین فرصت وجه سفته را از صادرکننده مطالبه کنید، این مطالبه می‌تواند به‌صورت کتبی یا شفاهی انجام شود. اگر صادرکننده از پرداخت وجه امتناع کرد، باید ظرف 10 روز از تاریخ سررسید، اظهارنامه‌ای شامل مشخصات شما، مشخصات صادرکننده، مبلغ سفته و تاریخ سررسید به او ابلاغ کنید.

در صورت عدم پرداخت پس از ابلاغ اظهارنامه، به اداره اجرای اسناد رسمی محل صدور سفته مراجعه کنید و با ارائه اصل سفته، اظهارنامه ابلاغ شده و مدارک هویتی، درخواست صدور اجرائیه کنید. در نهایت، پس از صدور اجرائیه، می‌توانید از طریق اداره اجرای اسناد رسمی، اقدام به توقیف اموال صادرکننده کنید و وجه سفته خود را وصول نمایید. این اقدامات شامل توقیف حساب‌های بانکی، املاک یا مزایده اموال صادرکننده می‌شود تا بتوانید به حق‌وحقوق خود دست یابید.

1. بررسی سفته

مراحل وصول سفته شامل چند مرحله مهم است. ابتدا باید تاریخ صدور سفته را بررسی کنید. سفته فقط تا یک سال پس از صدور قابل‌وصول است، بنابراین بررسی این تاریخ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سپس باید مطمئن شوید که مبلغ و تاریخ سررسید سفته به‌درستی نوشته شده باشد. همچنین، بررسی امضا و اثر انگشت صادرکننده سفته نیز ضروری است تا از صحت آن اطمینان حاصل کنید. در نهایت، باید چک کنید که سفته سفید امضا نباشد یا دروجه‌حامل نباشد مگر اینکه به نام شما صادر شده باشد. این مراحل به شما کمک می‌کنند تا از وصول قانونی و صحیح سفته اطمینان حاصل کنید.

2. مطالبه وجه سفته

در مرحله دوم، پس از رسیدن موعد سررسید سفته، باید در اولین فرصت وجه آن را از صادرکننده مطالبه کنید. این مطالبه می‌تواند به‌صورت کتبی یا شفاهی انجام شود، اما توصیه می‌شود که برای داشتن مدارک مستند، این کار را به‌صورت کتبی انجام دهید. اگر صادرکننده از پرداخت وجه امتناع کرد، باید به مرحله بعدی بروید که شامل اقدام‌های قانونی و رسمی برای وصول وجه سفته می‌شود.

3. صدور اظهارنامه

بخش سوم شامل صدور اظهارنامه است. ظرف 10 روز از تاریخ سررسید سفته، باید به صادرکننده اظهارنامه ابلاغ کنید. اظهارنامه باید شامل اطلاعاتی مانند مشخصات شما، مشخصات صادرکننده، مبلغ سفته و تاریخ سررسید آن باشد. این اظهارنامه یک اخطار رسمی است که به صادرکننده اعلام می‌کند که باید وجه سفته را پرداخت کند. شما می‌توانید نمونه اظهارنامه‌های سفته را از دفاتر خدمات قضایی تهیه کنید. این مرحله به‌منظور مستندسازی درخواست شما و ایجاد یک سابقه قانونی برای اقدامات بعدی بسیار مهم است.

4. مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی

در ادامه این جریان، اگر صادرکننده سفته پس از ابلاغ اظهارنامه نیز از پرداخت وجه امتناع کرد، مرحله چهارم شامل مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی محل صدور سفته است. در این مرحله، شما باید اصل سفته، اظهارنامه ابلاغ شده و مدارک هویتی خود را به همراه داشته باشید. در اداره اجرای اسناد رسمی، درخواست صدور اجرائیه می‌کنید تا اقدامات قانونی برای وصول وجه سفته آغاز شود. این اقدام به شما امکان می‌دهد تا از طریق مراجع رسمی و قانونی به حق‌وحقوق خود دست یابید و صادرکننده را ملزم به پرداخت وجه سفته کنید.

5. اجرای اجرائیه

پس از صدور اجرائیه، مرحله پنجم شامل اجرای آن است. شما می‌توانید از طریق اداره اجرای اسناد رسمی، اقدام به توقیف اموال صادر کننده سفته کرده و وجه سفته خود را وصول کنید. مراحل اجرای اجراییه شامل مواردی مانند توقیف حساب بانکی، توقیف منزل یا محل کار و حتی مزایده اموال صادر کننده است. این اقدامات قانونی به شما کمک می‌کنند تا در صورت عدم پرداخت وجه سفته، از دارایی‌های صادرکننده برای وصول طلب خود استفاده کنید و به حق‌وحقوق خود دست یابید.

سریع‌ترین راه وصول سفته

سریع‌ترین راه برای وصول سفته، استفاده از روش اجرائیه است. بدین منظور، دارنده سفته باید ابتدا سفته را در تاریخ سررسید به بانک ارائه دهد و در صورت عدم پرداخت توسط مدیون، گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت کند. این گواهی به‌عنوان مدرکی برای ثبت شکایت است. سپس، دارنده سفته می‌تواند با مراجعه به اداره اجرای ثبت و ارائه گواهی عدم پرداخت، درخواست صدور اجرائیه کند.

اجرائیه، دستور رسمی از سوی مقام قضایی برای وصول مطالبات است که به اداره اجرا ارسال شده و توسط مامورین اجرا، اقدامات لازم برای وصول طلب از طریق توقیف اموال یا حساب‌های بانکی مدیون انجام می‌شود. این روش به دلیل حذف مراحل دادرسی دادگاه و تمرکز بر فرآیندهای اجرایی، معمولاً سریع‌ترین گزینه برای وصول وجه سفته است.

در ادامه فرآیند وصول سفته از طریق اجرائیه، پس از صدور دستور اجرایی، مامورین اجرایی اقدام به توقیف دارایی‌های مدیون می‌کنند. این اموال ممکن است شامل حساب‌های بانکی، ملک، وسایل نقلیه یا سایر دارایی‌های قابل‌فروش باشد. توقیف اموال به‌منظور فروش آن‌ها و وصول طلب انجام می‌شود. مرحله بعدی، برگزاری مزایده یا فروش اجباری اموال توقیف شده است تا از محل آن، بدهی مدیون به دارنده سفته پرداخت شود.

دفاع در مقابل مطالبه سفته

دفاع در مقابل مطالبه سفته می‌تواند شامل چندین استراتژی قانونی باشد. ابتدا، بررسی کنید که آیا سفته دارای تمام شرایط قانونی است، از جمله تاریخ صدور، مبلغ و امضای صحیح. اگر هر یک از این موارد ناقص یا نادرست باشد، می‌توان به عدم اعتبار سفته استناد کرد. همچنین، می‌توانید ادعا کنید که سفته به‌صورت سفید امضا بوده یا در شرایط اضطراری و تحت‌فشار امضا شده است.

اگر دلیل محکمی برای اثبات پرداخت وجه سفته یا بخشی از آن دارید، می‌توانید از مدارک پرداخت استفاده کنید. در مواردی که سفته به‌عنوان تضمین و بدون ارائه خدمات یا کالای مرتبط صادر شده، می‌توان به نبود معامله واقعی اشاره کرد. در نهایت، اگر سفته به شما تحویل داده نشده یا جعلی است، می‌توانید از این دفاعیات برای رد مطالبه سفته استفاده کنید. در همه این موارد، مشاوره با وکیل متخصص در امور تجاری و مالی می‌تواند به تقویت دفاعیات شما کمک کند.

حضور وکیل در پرونده مطالبه وجه سفته

حضور وکیل در پرونده مطالبه وجه سفته می‌تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند. یک وکیل مجرب با دانش حقوقی و آشنایی با فرآیندهای قضایی، می‌تواند دادخواست شما را به‌صورت دقیق و کامل تنظیم کند و از حقوق شما در دادگاه دفاع نماید. وکیل می‌تواند مدارک و شواهد موردنیاز را به طور صحیح جمع‌آوری و ارائه دهد و با استناد به قوانین و مقررات، استدلالات حقوقی محکمی را برای اثبات حقانیت شما مطرح کند.

علاوه بر این، وکیل می‌تواند در جلسات دادگاه به نمایندگی از شما حاضر شود و با پرسش و پاسخ‌های دقیق و مناسب، از منافع شما دفاع کند. این امر می‌تواند به کاهش استرس و افزایش شانس موفقیت شما در پرونده کمک کند. همچنین، وکیل می‌تواند در مرحله اجرای حکم نیز شما را همراهی کند تا مطالبات شما به طور کامل وصول شود؛ بنابراین، استفاده از خدمات یک وکیل می‌تواند روند مطالبه وجه سفته را سریع‌تر و کارآمدتر کند.