فرآیند قضایی تهدید به مرگ بدین صورت است که  پس از شکایت شاکی و تشکیل پرونده، دادسرا اقدام به تحقیقات اولیه می‌کند و در صورت کافی بودن مدارک، پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود. وکیل مشهد نیز امکان دفاع در موکل خود را در مراحل دارد. قاضی با بررسی مدارک و شواهد موجود، در مورد صدور حکم مناسب تصمیم‌گیری می‌کند. علاوه بر مجازات‌هایی که قانون برای جرم تهدید به مرگ تعیین کرده است، ممکن است بسته به‌شدت و شرایط تهدید، مجازات‌های تکمیلی یا تبعی نیز اعمال شود.

در مجموع، قوانین جمهوری اسلامی ایران با سخت‌گیری و جدیت به برخورد با جرم تهدید به مرگ می‌پردازد و تلاش می‌کند تا با ایجاد محیطی امن و قانونمند، از وقوع چنین جرائمی جلوگیری کند و حقوق شهروندان را محفوظ نگه دارد. این قوانین بخشی از تلاش‌های کلی کشور برای حفظ نظم و امنیت عمومی و پیشگیری از رفتارهای خشونت‌آمیز و ترس‌آور در جامعه است. وکیل کیفری در مشهد بهترین گزینه برای مدیریت چنین پرونده‌هایی است.

تهدید به مرگ چیست

تهدید به مرگ لفظی یا کتبی؟

تهدید به مرگ، چه به‌صورت لفظی و چه به‌صورت کتبی، به معنای اعلام قصد کشتن یا واردآوردن صدمات جانی به فردی دیگر است و از نظر قانونی جرم محسوب می‌شود. تهدید لفظی به مرگ می‌تواند به‌صورت رودررو، از طریق تماس تلفنی یا حتی از طریق پیام‌های صوتی انجام شود. تهدید کتبی به مرگ نیز ممکن است از طریق نامه، پیامک، ایمیل یا هر نوع پیام‌رسان الکترونیکی دیگر صورت گیرد. لازم است که در این خصوص از وکیل قتل در مشهد مشاوره دریافت شود.

هر دو نوع تهدید، به دلیل ایجاد ترس و اضطراب در فرد تهدید شده و احتمال وقوع خشونت، از سوی قانون به‌شدت محکوم می‌شوند. مجازات تهدید به مرگ شامل شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا حبس از یک ماه تا یک سال است. این مجازات‌ها به‌منظور پیشگیری از وقوع تهدید و حفظ امنیت و آرامش جامعه وضع شده‌اند. وکیل دیه مشهد بهترین پاسخگو برای تمامی این سوالات به‌صورت تخصصی یا ویژه یک پرونده است.

هر آنچه باید از جرم تهدید به مرگ در ایران بدانید!

در جمهوری اسلامی ایران، جرم تهدید به مرگ به‌عنوان یکی از جرائم کیفری جدی شناخته می‌شود. بر اساس قوانین موجود، هرگونه تهدید به قتل یا آسیب رساندن به دیگری، چه به‌صورت شفاهی و چه کتبی، از نظر قانونی قابل‌تعقیب است و می‌تواند با مجازات‌هایی مانند حبس، جزای نقدی یا دیگر مجازات‌های تعزیری مواجه شود. ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند که هر کس دیگری را به هر نحوی تهدید به قتل یا ضرر نفسی، شرفی یا مالی کند، به حبس از دو ماه تا دو سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این مقررات به‌منظور حفظ امنیت و آرامش عمومی جامعه و جلوگیری از رفتارهای خشونت‌آمیز تدوین شده‌اند و در راستای حمایت از حقوق شهروندان و جلوگیری از ترس و وحشت در جامعه اعمال می‌شوند.

ادامه این موضوع شامل تأکید بر نحوه اثبات جرم تهدید به مرگ نیز می‌شود. برای اینکه جرم تهدید به مرگ در دادگاه ثابت شود، معمولاً نیاز به ارائه شواهد و مستنداتی مانند شهادت شهود، پیام‌های کتبی یا ضبط صدا وجود دارد. همچنین، در مواردی که تهدید به مرگ به‌صورت کتبی انجام شده باشد، ارائه مستندات مکتوب می‌تواند به‌عنوان مدرک قابل‌قبول در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد.

  • حکم رسمی

تهدید به مرگ و مجازات آن: بر اساس قوانین جاری، هر شخصی که دیگری را به هر نحوی از انحا به قتل، ضررهای جانی، حیثیتی یا شرافتی نسبت به او یا بستگانش تهدید کند، مرتکب جرم شده است. این تهدید می‌تواند شامل تهدید به آسیب جسمی، خدشه‌دار کردن حیثیت یا شرافت فرد یا خانواده‌اش باشد. مجازات این جرم به‌صورت شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا حبس از یک ماه تا یک سال تعیین شده است.

هدف از این مجازات‌ها، حفظ امنیت و آرامش روانی افراد جامعه و جلوگیری از بروز رفتارهای تهدید آمیز و خشونت زا است. این قانون به‌منظور حمایت از حقوق فردی و جلوگیری از ایجاد ترس و ناامنی در جامعه وضع شده است.

  • شرایط تشدید مجازات

1. تهدید همراه با جرح یا ایراد صدمه بدنی: اگر تهدید به مرگ همراه با جرح یا ایراد صدمه بدنی به فرد مورد تهدید باشد، مجازات تشدید خواهد شد. در این حالت، علاوه بر مجازات اصلی تهدید، فرد تهدید کننده به دلیل صدمه بدنی وارد شده نیز تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و مجازات جداگانه‌ای برای جرح یا صدمه بدنی اعمال می‌شود.

2. تهدید با چاقو یا سلاح گرم: درصورتی‌که تهدید به مرگ با استفاده از چاقو، سلاح گرم یا هر نوع سلاح دیگری صورت گیرد، مجازات تهدید به مراتب شدیدتر خواهد بود. استفاده از سلاح در تهدید نشان‌دهنده جدیت و خطر بیشتر برای فرد تهدید شده است و قانون برای مقابله با این نوع تهدیدها مجازات‌های سنگین‌تری را در نظر گرفته است.

3. تهدید در ملأ عام: اگر تهدید به مرگ در ملأ عام و در حضور دیگران صورت گیرد، مجازات تهدید تشدید می‌شود. تهدید در ملأ عام می‌تواند باعث ایجاد ترس و وحشت در جامعه و خدشه به امنیت عمومی شود، به همین دلیل قانون برای این نوع تهدید مجازات‌های سنگین‌تری را مقرر کرده است.

4. تهدید علیه مقامات دولتی: تهدید به مرگ علیه مقامات دولتی و افرادی که مسئولیت‌های مهم دولتی و حکومتی دارند، مشمول مجازات‌های تشدیدی می‌شود. این نوع تهدید به دلیل جایگاه و نقش حساس مقامات دولتی می‌تواند تبعات جدی‌تری داشته باشد و به همین دلیل مجازات سنگین‌تری برای تهدید کننده در نظر گرفته شده است.

  • شرایط تخفیف مجازات

1. اولین بار بودن جرم: اگر فرد برای اولین بار مرتکب جرم تهدید به مرگ شده باشد و سابقه کیفری نداشته باشد، این موضوع می‌تواند به‌عنوان شرایط تخفیف مجازات در نظر گرفته شود. قاضی ممکن است با توجه به این که فرد سابقه‌ای در ارتکاب جرایم ندارد، تخفیفی در مجازات وی اعمال کند.

2. پشیمانی و عذرخواهی: ابراز پشیمانی صادقانه و عذرخواهی از فرد مورد تهدید می‌تواند یکی از عوامل تخفیف مجازات باشد. اگر متهم پس از ارتکاب جرم، ندامت خود را نشان دهد و به طور جدی از فرد تهدید شده عذرخواهی کند، قاضی ممکن است با توجه به این رفتار، مجازات وی را کاهش دهد.

3. خسارت و ضرر جبران شده باشد: اگر متهم پس از تهدید، تمامی خسارات و ضررهای وارده به فرد مورد تهدید را جبران کند و به نحوی تمام تلاش خود را برای رفع آثار منفی جرم انجام دهد، این موضوع می‌تواند به تخفیف مجازات کمک کند. جبران خسارت و تلاش برای اصلاح اشتباهات می‌تواند نشانه‌ای از مسئولیت‌پذیری و ندامت باشد که در تخفیف مجازات تاثیرگذار است.

این شرایط تخفیف مجازات به‌منظور تشویق متهمان به اصلاح رفتار و پذیرش مسئولیت اعمال خود و همچنین کاهش آثار منفی جرم بر افراد متضرر و جامعه در نظر گرفته شده‌اند. قاضی با درنظرگرفتن این شرایط، می‌تواند مجازات را به نحوی تعدیل کند که هم عدالت رعایت شود و هم فرصت برای اصلاح و بازگشت متهم به جامعه فراهم گردد.

  • ماده ۶۰۷ قانون دادرسی کیفری

درصورتی‌که دادگاه برای رسیدگی به جرم موضوع کیفرخواست، حضور متهم را ضروری بداند و متهم بدون عذر موجه حاضر نشود، دادگاه می‌تواند دستور جلب او را صادر کند. همچنین اگر متهم در جلسه رسیدگی حضور نیابد و عدم حضور او باعث اخلال در رسیدگی یا تضییع حقوق دیگران شود، دادگاه می‌تواند به‌صورت غیابی رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید. درهرحال، حقوق دفاعی متهم باید رعایت شود و متهم می‌تواند پس از ابلاغ رأی غیابی، درخواست واخواهی کند.

در وضعیتی که متهم درخواست واخواهی نماید، دادگاه موظف است در اولین جلسه ممکن به درخواست او رسیدگی کرده و در صورت موجه بودن دلایل عدم حضور وی، رأی غیابی را نقض و رسیدگی را مجدداً از سر گیرد. همچنین، اگر دلایل عدم حضور متهم موجه نباشد، دادگاه می‌تواند رأی اولیه را تأیید کند. لازم به ذکر است که در تمامی مراحل دادرسی، حقوق دفاعی متهم باید به طور کامل رعایت شده و فرصتی مناسب برای ارائه دفاعیات و مدارک به وی داده شود. این ماده به‌منظور تضمین حقوق متهم و حفظ عدالت در فرآیند دادرسی تدوین شده است.

نحوه اثبات تهدید به مرگ

نحوه اثبات تهدید به مرگ

رویه اثبات تهدید به مرگ معمولاً شامل چند مرحله مهم است که باید برای پیگیری قانونی و برخورد قضایی به دقت دنبال شود. در نهایت، موفقیت در اثبات تهدید به مرگ بستگی زیادی به کیفیت و کمیت شواهد جمع‌آوری شده، همکاری شاهدان، و عملکرد دقیق و حرفه‌ای مقامات قضایی دارد:

1. جمع‌آوری شواهد: اولین قدم در اثبات تهدید به مرگ، جمع‌آوری تمامی شواهد و مدارکی است که می‌تواند نشان‌دهنده وقوع تهدید باشد. این شواهد می‌تواند شامل پیام‌های متنی، ایمیل‌ها، پیام‌های صوتی، فیلم‌ها یا هر گونه ارتباط کتبی یا شفاهی باشد که تهدید را به‌وضوح نشان دهد. اگر تهدید به‌صورت رودررو انجام شده، شهادت شاهدان عینی نیز می‌تواند بسیار مهم باشد.

2. مستندسازی: تمامی شواهد باید به‌صورت دقیق مستندسازی شود. این مستندسازی شامل ثبت زمان و مکان وقوع تهدید، نام و مشخصات شخص تهدیدکننده، و توضیح دقیق محتوای تهدید است. در صورت امکان، تهیه نسخه پشتیبان از شواهد الکترونیکی نیز توصیه می‌شود.

3. تماس با مقامات قضایی: پس از جمع‌آوری و مستندسازی شواهد، باید با مقامات قضایی یا پلیس تماس گرفت و گزارش تهدید را ثبت کرد. این مرحله شامل ارائه تمامی شواهد و مستندات به مقامات مربوطه است.

4. ارزیابی تهدید: مقامات قضایی یا پلیس مسئول بررسی و ارزیابی تهدید هستند. آن‌ها ممکن است با فرد تهدیدکننده مصاحبه کنند، شواهد را بررسی کنند و ارزیابی کنند که آیا تهدید به مرگ جدی است یا خیر. این ارزیابی می‌تواند شامل بررسی سابقه فرد تهدیدکننده و توانایی او برای اجرای تهدید باشد.

5. اقدامات قانونی: در صورت تایید تهدید به مرگ، مقامات قضایی می‌توانند اقداماتی قانونی انجام دهند. این اقدامات ممکن است شامل دستگیری فرد تهدیدکننده، صدور حکم جلب، یا اتخاذ تدابیر حفاظتی برای فرد تهدید شده باشد.

6. پیگیری قضایی: پرونده تهدید به مرگ ممکن است به دادگاه ارجاع شود. در دادگاه، تمامی شواهد و مدارک ارائه شده و شهادت‌ها بررسی می‌شود و دادگاه تصمیم‌گیری می‌کند که آیا تهدید به مرگ اثبات شده و چه مجازاتی برای فرد تهدیدکننده اعمال شود.

مجازات تهدید به مرگ بستگان

تهدید به مرگ بستگان، به معنای تهدید فردی به قتل یا آسیب رساندن به اعضای خانواده یا بستگان او، از نظر قانونی جرم محسوب می‌شود و با مجازات‌های سنگینی همراه است. این نوع تهدید می‌تواند به‌صورت لفظی، کتبی یا از طریق هر نوع وسیله ارتباطی دیگر صورت گیرد و هدف آن ایجاد ترس و اضطراب در فرد مورد تهدید و خانواده او است.

مجازات تهدید به مرگ بستگان، مشابه مجازات تهدید به مرگ خود فرد است و شامل شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا حبس از یک ماه تا یک سال است. این مجازات‌ها به‌منظور حفظ امنیت و آرامش خانواده‌ها و جلوگیری از بروز خشونت و تهدیدات جانی وضع شده‌اند و تأکید بر اهمیت حمایت قانونی از حقوق فردی و خانوادگی دارند.

تهدید به مرگ به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم؟

تهدید به مرگ به‌صورت مستقیم به معنای استفاده از کلمات و عباراتی است که بدون ابهام و به‌صورت آشکارا نیت تهدیدکننده را برای گرفتن جان فرد موردنظر بیان می‌کند. این نوع تهدید معمولاً شامل جملات واضح و صریحی مانند “من تو را خواهم کشت” یا “تو را به قتل خواهم رساند” می‌شود. این نوع تهدید به دلیل وضوح و قطعیت آن معمولاً توسط مقامات قضایی و امنیتی جدی‌تر گرفته می‌شود و می‌تواند مستقیماً به اقدام قانونی علیه تهدیدکننده منجر شود.

در مقابل، تهدید به مرگ به‌صورت غیرمستقیم به معنای بیان تهدید به‌گونه‌ای است که شامل ابهام و غیرمستقیم بودن است. در این نوع تهدید، شخص تهدیدکننده ممکن است از عباراتی استفاده کند که به‌صورت ضمنی نشانگر نیت او برای آسیب رساندن یا قتل باشد، بدون اینکه به‌صورت صریح به آن اشاره کند. به‌عنوان‌مثال، جملاتی مانند “ببین چی به سرت می‌آورم” یا “به‌زودی دیگر خبری از تو نخواهد بود” می‌تواند به‌عنوان تهدید غیرمستقیم تلقی شود. این نوع تهدید ممکن است کمتر واضح باشد و به همین دلیل اثبات آن در مراجع قانونی ممکن است پیچیده‌تر باشد، اما همچنان می‌تواند جدی گرفته شود و منجر به تحقیقات و اقداماتی از سوی مقامات شود.

ضمن این تفاسیر، تفاوت اصلی بین تهدید مستقیم و غیرمستقیم در میزان وضوح و صراحت نیت تهدیدکننده است. تهدید مستقیم به‌وضوح نیت قتل را بیان می‌کند، درحالی‌که تهدید غیرمستقیم به‌صورت پوشیده‌تر و با استفاده از جملات و عبارات مبهم‌تر انجام می‌شود.

ثبت شکایت تهدید به مرگ

این رویه کلی به‌منظور تضمین حقوق شاکی و متهم و برقراری عدالت در مواجهه با جرم تهدید به مرگ طراحی شده است.

1. جمع‌آوری مدارک و شواهد: در ابتدا، فردی که تهدید به مرگ شده است، باید تمامی مدارک و شواهد مربوط به تهدید را جمع‌آوری کند. این مدارک می‌تواند شامل پیام‌های تهدیدآمیز، ضبط مکالمات، شاهدان و هر نوع مدرک دیگری باشد که اثبات کننده وقوع تهدید باشد.

2. مراجعه به کلانتری یا دادسرا: فرد باید به نزدیک‌ترین کلانتری یا دادسرا مراجعه کند. در کلانتری، مأموران انتظامی اطلاعات اولیه را ثبت کرده و در صورت لزوم پرونده را به دادسرا ارجاع می‌دهند.

3. تنظیم شکایت‌نامه: در دادسرا، شاکی باید شکایت‌نامه‌ای تنظیم کند که در آن جزئیات تهدید به مرگ و مدارک مربوطه ذکر شده باشد. شکایت‌نامه باید شامل مشخصات شاکی، مشخصات متهم (در صورت امکان)، تاریخ و زمان وقوع تهدید، نحوه تهدید و دلایل و مدارک ارائه شده باشد.

4. ارجاع پرونده به بازپرس: پس از ثبت شکایت، پرونده به بازپرس ارجاع داده می‌شود. بازپرس وظیفه بررسی اولیه پرونده، استماع اظهارات شاکی و متهم، بررسی مدارک و شواهد و انجام تحقیقات اولیه را دارد.

5. احضار متهم: بازپرس ممکن است برای بررسی دقیق‌تر، متهم را احضار کرده و از وی در مورد ادعاهای شاکی توضیح بخواهد. در این مرحله، ممکن است از شاهدان نیز دعوت به عمل آید.

6. تصمیم‌گیری بازپرس: پس از بررسی کامل پرونده و شنیدن اظهارات طرفین، بازپرس تصمیم می‌گیرد که آیا شواهد و مدارک کافی برای ارجاع پرونده به دادگاه وجود دارد یا خیر. در صورت تایید، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

7. دادرسی در دادگاه: در دادگاه، قاضی به بررسی پرونده، استماع دفاعیات و اظهارات شاکی و متهم می‌پردازد. پس از بررسی کامل، قاضی حکم نهایی را صادر می‌کند.

8. اجرای حکم: در صورت محکومیت متهم، حکم صادره توسط مراجع ذی‌صلاح اجرایی می‌شود و مجازات تعیین شده اعمال می‌گردد.